BNW is in gesprek met diverse netwerken om een samenwerkingsverband aan te gaan. Momenteel zijn er positieve gesprekken met onder andere het schoudernetwerk SNNHN, het lage rugnetwerk en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Hieronder volgt meer informatie.

Samenwerking met Schoudernetwerk SNNHN

Ook bij schoudernetwerk SNNHN is de vraag neergelegd of zij willen overwegen om samen te gaan werken met BNW. Voordelen van deze mogelijke samenwerking zijn dat het SNNHN zich volledig kan richten op de inhoud terwijl BNW de netwerken kan faciliteren op organisatorisch en administratief gebied. Op deze manier kunnen wij onze kennis en kunde delen, kan het SNNHN de focus leggen op de inhoud en kunnen wij elkaar op deze manier versterken. Op 3 april aanstaande zal BNW tijdens de jaarvergadering van SNNHN een toelichting geven op vragen van de leden en uiteen zetten wat BNW te bieden heeft tegen welke kosten. De leden van SNNHN hebben de gelegenheid om vooraf al vragen te mailen die zij graag beantwoord zien tijdens de presentatie van BNW.

Lage rugnetwerk

Er hebben inmiddels contacten plaatsgevonden met het rug-netwerk. Dit kwaliteitsnetwerk voor de behandeling van lage rugklachten ziet meerwaarde in een samenwerking met BNW. Met name omdat BNW in staat zal zijn om via korte lijnen in contact te komen met de specialisten van het NWZ. Binnenkort staan er oriënterende vervolggesprekken gepland.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

BNW is in overleg met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), in de vorm van Erik van de Bos (regioadviseur), voor meer samenwerking en meer uitwisselen van informatie en ervaringen. Het KNGF ziet het belang in van regionalisering en ondersteund hierbij inmiddels 20 regio’s. Tevens zijn er nog een 25-tal regio’s waar samenwerkingsverbanden in oprichting zijn. Voor het KNGF is BNW een serieuze en inmiddels gevorderde partij in vergelijking met veel andere samenwerkingsverbanden.