In Balans

beeldmerk-header

In Balans

In Balans is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Tijdens In Balans gaan ouderen in een groep, en onder begeleiding van een fysiotherapeut, oefentherapeut of MBvO-docent aan de slag om de kans op een val zo klein mogelijk te maken.

Doel

Voorkomen van valongevallen door ouderen bewuster te maken van risicofactoren en hun balans, conditie en zelfvertrouwen te verbeteren.

Aanpak

Valpreventieprogramma gericht op zowel de bewustwording van risicofactoren als het verbeteren van balans, mobiliteit, conditie en zelfvertrouwen

Het beweegprogramma In Balans is geschikt voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico.

Het programma is vooral bedoeld voor ouderen die enigszins kwetsbaar zijn. In Balans wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, MBvO-docenten en sport- en beweegleiders voor senioren. Kijk welke professionals in jouw gemeente zijn opgeleid om In Balans te geven.

Inhoud van het programma

In Balans bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten en een beweegprogramma. Het is een groepstraining en duurt veertien weken. Het programma bestaat uit:

  • een informatiebijeenkomst (1,5 uur)
  • drie cursusbijeenkomsten (1 keer per week, 2 uur per bijeenkomst)
  • tien weken trainingsbijeenkomsten (2 keer per week een training van 1 uur).
  • twee keer 1 uur functionele testjes na de training, 1 keer aan het begin en 1 keer aan het einde van het programma

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige oefeningen, tests en informatie over bewegen, evenwicht en valrisico. De trainingsbijeenkomsten bestaan uit oefeningen op basis van tai chi en zijn gericht op het verbeteren van fitheid, evenwicht en spierkracht.

Waarom werkt het?

Uit onderzoek weten we dat beweegprogramma’s die zich richten op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit het beste werken om de kans op een valongeval te verkleinen. In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. Dit onderzoek laat zien dat ouderen na het volgen van de cursus 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt.

Erkende interventie

In Balans is erkend door het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Wat zijn de kosten?

De kosten van In Balans hangen af van de grootte van de groep, de locatie, de uitvoerders en de catering, zoals een kopje koffie of thee na afloop. Sommige zorgverzekeraars vergoeden In Balans (voor een deel) vanuit het aanvullend pakket. Dit kan je controleren in de poliswaarden (met de zoektermen valpreventie, cursussen, preventie, gezondheid) of bellen met de klantenservice.

Bekijk het aanbod per gemeente